Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

1178 b913
Moje CV...
Reposted fromscorpix scorpix viaSkydelan Skydelan

January 24 2018

O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaorelh orelh
0690 130c 500
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viascorpix scorpix
tytuł?
Reposted fromscorpix scorpix
2994 9e8d 500
Reposted frommaciekp maciekp viaorelh orelh

July 11 2017

W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viamasterrpiece masterrpiece
Nie używaj map innych ludzi. Stwórz własną.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamasterrpiece masterrpiece
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viamasterrpiece masterrpiece
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viamasterrpiece masterrpiece
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viamasterrpiece masterrpiece
Płacz, ale nigdy się nie poddawaj
— NIGDY
Reposted fromzgubilamsie zgubilamsie viamasterrpiece masterrpiece
4008 5c2c
Reposted fromwstawaj wstawaj viamasterrpiece masterrpiece
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viamasterrpiece masterrpiece
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viamasterrpiece masterrpiece

June 29 2017

7085 aaaf 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl