Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viamasterrpiece masterrpiece
Nie używaj map innych ludzi. Stwórz własną.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamasterrpiece masterrpiece
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viamasterrpiece masterrpiece
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viamasterrpiece masterrpiece
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viamasterrpiece masterrpiece
Płacz, ale nigdy się nie poddawaj
— NIGDY
Reposted fromzgubilamsie zgubilamsie viamasterrpiece masterrpiece
4008 5c2c
Reposted fromwstawaj wstawaj viamasterrpiece masterrpiece
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viamasterrpiece masterrpiece
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viamasterrpiece masterrpiece

June 29 2017

7085 aaaf 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaSkydelan Skydelan

June 01 2017

Doctor's life goals:  
1. Become a doctor  
2. Marry a doctor  
3. Have kids  
4. Make them doctors  
5. Get them married to a doctor  
6. Die.  

Engineer's life goals:  
1. Study engineering  
2. Ask your siblings not to study engineering  
3. Ask your friends not to study engineering  
4. Tell everybody not to study engineering  
5. Die watching everybody still choosing engineering.
— LinkedIn

May 28 2017

Play fullscreen
There is no mistake. No accident....
Reposted bySkydelanpinkdress

April 14 2017

Play fullscreen
#youcan'talwaysgetwhatyouwant...

April 11 2017

Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viabotanyplay botanyplay
Reposted frommefir mefir viabotanyplay botanyplay
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viabotanyplay botanyplay
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabotanyplay botanyplay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl